Poziční dokumenty Fóra Veřejné zakázky kvalitně na epravo.cz

law_books_02

Ilustrační foto: KAVZ

Odborný portál epravo.cz publikoval poziční dokumenty Fóra Veřejné zakázky kvalitně.

Komora administrátorů veřejných zakázek připravila návrh řešení tří témat týkajících se problematiky veřejných zakázek. Jejich kompletní znění naleznete v článku.

V polovině října se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnila Konference „Fórum Veřejné zakázky kvalitně“. Partnery akce byly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Hospodářská komora ČR. (článek o konferenci)

V souvislosti s úvahami de lege ferenda, které na konferenci zazněly, prezentoval místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek, JUDr. Martin Janoušek tři poziční dokumenty:

  1. Mimořádně nízká nabídková cena
  2. Veřejné zakázky na inženýrské a projektové konzultační služby, architektonické soutěže
  3. Veřejné zakázky na stavební práce.

Poziční dokumenty k dispozici zde.

Cílem společného projektu Ministerstva průmyslu a obchodu a Komory administrátorů veřejných zakázek s názvem „Fórum Veřejné zakázky kvalitně“ je zvýšení efektivnosti při procesu zadávání veřejných zakázek v České republice. A to zejména důsledným uplatňováním principů 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost výkonu veřejné správy a nakládání s veřejnými prostředky) v předmětné oblasti.


KRAMMER, Jaroslav. Poziční dokumenty Fóra Veřejné zakázky kvalitně. EPRAVO.CZ: Sbírka zákonů, judikatura, právo [online]. 2012, č. 87417 [cit. 2012-11-30]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/efocus/pozicni-dokumenty-fora-verejne-zakazky-kvalitne-87417.html