Tender systems členem KAVZ

tendersystems-600-300

Ilustrační foto: KAVZ

Dne 26. března 2013 se členská základna Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) rozšířila o další jméno, a to o Tender systems s.r.o.

Společnost Tender systems s.r.o. vznikla v roce 2012 odštěpením části společnosti GORDION, s.r.o. Tvoří ji tým odborníků, disponujících mnohaletým know-how v oblasti elektronizace veřejného investování. Díky stovkám klientů a desítkám tisíců aktivních uživatelů systémů se řadí k nejvýznamnějším společnostem ve svém oboru v České republice.

Činnost společnosti navazuje na aktivity GORDION, s.r.o., a ample.cz s.r.o., které vyvíjely společně od r. 2004 vlastní softwarové řešení pro evidenci a řízení procesu veřejných zakázek. Od r. 2006 začala být tato služba poskytována i zadavatelům veřejných zakázek jakožto komerční aplikace. V roce 2008 byl uvedený software s obchodním označením „eGORDION“ atestován Ministerstvem vnitra jako tzv. složitý elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek. V návaznosti na legislativní změny v roce 2010, kdy byl institut atestace elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek potlačen a s účinností vyhl. č. 9/2011 Sb. nahrazen certifikací nezávislými akreditovanými certifikačními autoritami, byl software eGORDION certifikován – jako první v České republice pro maximální možný rozsah funkcionality.

Společnost Tender systems s.r.o. v souvislosti se svým vznikem rovněž převzala činnost provozování elektronického tržiště veřejné správy, kdy toto elektronické tržiště, vyvinuté a provozované pod obchodní značkou TENDERMARKET, se od svého spuštění v květnu 2012 stalo nejpoužívanějším elektronickým tržištěm veřejné správy v České republice.

Portfolio poskytovaných softwarových nástrojů doplňuje vlastní řešení elektronické evidence smluv a individuální řešení v oblasti integrací informačních systémů.

Vedle poskytování softwarových nástrojů pro elektronické zadávání veřejných zakázek poskytuje Tender systems s.r.o. i konzultační služby spojené s elektronizací zadávání veřejných zakázek, jako je administrace veřejných zakázek prostřednictvím elektronických nástrojů včetně administrace elektronických aukcí, poradenství v oblasti optimalizace a řízení nákupních procesů včetně centrálního zadávání, poradenství při tvorbě a úpravě interní legislativy související s nákupem v organizacích. V neposlední řadě poskytuje společnost školení a semináře v oblasti elektronizace zadávaní veřejných zakázek.

Více informací naleznete zde.