Místopředsedové

JUDr. Jaroslav Havel

místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek

JUDr. Jaroslav Havel je řídícím partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Mezi jeho klienty patří největší finanční instituce působící v České a Slovenské republice, řada společností patřících do žebříčku Czech Top 100, ministerstva i státní podniky. Jeho specializací jsou bankovnictví a finance, právo obchodních společností a obchodní právo (zejména poradenství ve věcech týkajících se vrcholového vedení), fúze a akvizice, private equity / venture capital, právní audity a právní due diligence šetření, různé komplexní projekty, pojišťovnictví, právo kapitálových trhů, energetika, doprava a zdravotnictví a v neposlední řadě také poradenství ve věci akvizicí a prodeje společností a podniků, stejně jako financování těchto transakcí. Před založením advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners v roce 2001 působil v předních advokátních kancelářích, včetně právnické firmy Linklaters.

e-mail: jaroslav.havel@havelholasek.cz


Mgr. Robert Pergl

místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek

Mgr. Robert Pergl absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na mezinárodní právo. Po ukončení studií pracoval pro pobočku americké právní kanceláře Brobeck, Hale and Dorr International, následně působil v advokátní kanceláři spolu s JUDr. Milanem Váňou. Jako managing partner přední české advokátní kanceláře Dáňa, Pergl & Partneři se zaměřuje zejména na řízení společnosti a vedení velkých majetkových a finančních projektů. Je členem České, Slovenské i Mezinárodní advokátní komory a Východoevropského fóra.

e-mail: robert.pergl@akdpp.cz


Mgr. Radek Pokorný

místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek

Mgr. Radek Pokorný – zakládající partner Advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, prezident Rady pro reklamu a České asociace pro soutěžní právo – zastával v l. 1991-1992 post legislativního tajemníka v poslaneckém klubu Federálního shromáždění ČSFR, později byl koncipientem v advokátní kanceláři Rychetský & Hlaváček. Působil také jako právník a ředitel pražské pobočky realitní kanceláře Investiční a Poštovní banky, a.s., IB Real, a.s.

Specializuje se na obchodní, finanční, reklamní a autorské právo, nekalou soutěž, ochranu hospodářské soutěže, regulaci kapitálového trhu a na problematiku veřejné podpory a koupě a prodeje a převzetí obchodních společností.

e-mail: radek.pokorny@p-w.cz


Mgr. Pavel Robek

místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek

Mgr. Pavel Robek je jednatelem GORDION, s.r.o., která patří mezi největší tuzemské subjekty zabývající se poradenstvím v oblasti veřejných zakázek – uvedená společnost dodnes administrovala stovky zadávacích řízení pro významné klienty (např. Úřad vlády ČR, ministerstva, kraje, vysoké školy, fakultní nemocnice aj.).

Mgr. Pavel Robek získal bohaté zkušenosti s vedením organizačního zajištění zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Je absolventem školení lektorů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V současné době se zaměřuje na elektronizaci zadávání veřejných zakázek s důrazem na její posílení v procesu zadávání veřejných zakázek k dosažení co největší transparentnosti a hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků zadavatelů.