Předseda

JUDr. Martin Janoušek

JUDr. Martin Janoušek, partner ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o., se dlouhodobě věnuje problematice obchodních transakcí v oblasti fúzí, akvizic a vytváření struktur pro společné podnikání (joint venture), jakož i oblasti nemovitostí. Specializuje se též na projekty veřejné správy při zadávání veřejných zakázek a na realizaci projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP). Má rozsáhlé zkušenosti z transakčních projektů, jakými jsou např. prodej realitních projektů či jedna z největších fúzí IT společností v České republice, vytváření joint venture v rámci výstavby energetických zdrojů i se zastupováním před mezinárodním rozhodčím soudem podle pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC). Je spoluautorem komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (Wolters Kluwer, 2011).

e-mail: janousek@rowanlegal.com